Kilowattskolans Blogg

Kilowattskolans Blogg

En bättre skola borde vara en jämställd skola!

AktuelltPosted by Strindberg 2011-02-14 20:49:03

Sammansättningen bland lärarna borde rimligen motsvara sammansättningen bland eleverna, både vad gäller etniskt ursprung och genetiskt.

Här är ett par länkar till ett axplock över något som belyser nuvarande dilemma:
"Sju av tio nya skolledare är kvinnor" http://www.skolledarna.se/skolledaren/artikelarkiv/genus/Sidor/fler_man_blir_skolledare.aspx

"Av alla tjänstgörande lärare är 70 procent kvinnor och 30 procent män"
"I förskoleklass finns endast 5 procent män"
http://www.skolverket.se/sb/d/2784/a/15947

Därtill gäller att allmänt höja lärarrollens yrkesstatus, eftersom det skulle öppna för en större mångfald av krafter som lägger grunden till ett framåtblickande, kreativt, positivt och jämlikt samhälle med en framtid i samma anda. Så är det inte i dag.
Lycka till Kilowattskolan!

  • Comments(3)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Ann Al 2015-06-04 21:28:43

Även viktigt med etik och moral, och att vända blad utan att titta i backspegeln, grattis

Posted by Paul.I 2011-05-26 08:47:40

Ja det är något att tänka på att här i Malmö är endast 5% män inom barnomsorgen och 2% på riksplanet. Barn behöver förebilder av båda könen, INTE BARA KILLAR som många tror.

Paul Ingemansson Förskollärare

Posted by Sverker Hagman 2011-02-15 23:40:02

Tack Strindberg för mycket tänkvärda synpunkter. Jämställdhet är eftersträvansvärt då det skapar en betydligt bättre stämning och miljö både i klassrummet och lärarrummet.