Kilowattskolans Blogg

Kilowattskolans Blogg

En bättre skola borde vara en jämställd skola!

AktuelltPosted by Strindberg 2011-02-14 20:49:03

Sammansättningen bland lärarna borde rimligen motsvara sammansättningen bland eleverna, både vad gäller etniskt ursprung och genetiskt.

Här är ett par länkar till ett axplock över något som belyser nuvarande dilemma:
"Sju av tio nya skolledare är kvinnor" http://www.skolledarna.se/skolledaren/artikelarkiv/genus/Sidor/fler_man_blir_skolledare.aspx

"Av alla tjänstgörande lärare är 70 procent kvinnor och 30 procent män"
"I förskoleklass finns endast 5 procent män"
http://www.skolverket.se/sb/d/2784/a/15947

Därtill gäller att allmänt höja lärarrollens yrkesstatus, eftersom det skulle öppna för en större mångfald av krafter som lägger grunden till ett framåtblickande, kreativt, positivt och jämlikt samhälle med en framtid i samma anda. Så är det inte i dag.
Lycka till Kilowattskolan!

  • Comments(3)//blogg.kilowattskolan.se/#post5