Kilowattskolans Blogg

Kilowattskolans Blogg

En bättre skola borde vara en jämställd skola!

AktuelltPosted by Strindberg 2011-02-14 20:49:03

Sammansättningen bland lärarna borde rimligen motsvara sammansättningen bland eleverna, både vad gäller etniskt ursprung och genetiskt.

Här är ett par länkar till ett axplock över något som belyser nuvarande dilemma:
"Sju av tio nya skolledare är kvinnor" http://www.skolledarna.se/skolledaren/artikelarkiv/genus/Sidor/fler_man_blir_skolledare.aspx

"Av alla tjänstgörande lärare är 70 procent kvinnor och 30 procent män"
"I förskoleklass finns endast 5 procent män"
http://www.skolverket.se/sb/d/2784/a/15947

Därtill gäller att allmänt höja lärarrollens yrkesstatus, eftersom det skulle öppna för en större mångfald av krafter som lägger grunden till ett framåtblickande, kreativt, positivt och jämlikt samhälle med en framtid i samma anda. Så är det inte i dag.
Lycka till Kilowattskolan!

  • Comments(3)//blogg.kilowattskolan.se/#post5

Förslag på en bra skola

AktuelltPosted by Anneli 2011-02-07 10:08:35
En bra skola ska ge en känsla av nyfikenhet, vilja att lära sig något nytt och att skapa positiva kontakter med sina medmänniskorsmiley

  • Comments(1)//blogg.kilowattskolan.se/#post3

Kan du i en mening utrycka vad en bra skola är?

AktuelltPosted by Sverker Hagman 2011-01-29 19:51:12

Jag utmanar alla läsare av bloggen att i en mening eller två utrycka vad en bra skola är.

Det är fritt fram att uttrycka det man känner för och tycker är viktigt.

Här kommer mitt förslag.

"En bra skola fångar själen hos varje barn för att med engagemang utforska världen, medmänniskorna och sig själv".

Trevlig helg,

Sverker

  • Comments(2)//blogg.kilowattskolan.se/#post1

Bloggstart

AktuelltPosted by webmaster 2011-01-24 14:21:50
Kilowattskolans blogg har nu startats.

  • Comments(8)//blogg.kilowattskolan.se/#post0